Pozvánka na volební členskou schůzi oddílu softballu 2019

posted in: Důležité, Novinky | 0

Pozvánka na volební členskou schůzi oddílu softballu 2019

 

 

Softbalový oddíl Pigs Trhové Sviny zve tímto všechny své členy (s hlasem rozhodujícím), zákonné zástupce nezletilých členů a další hosty (s hlasem poradním) na členskou schůzi, jejíž součástí bude i volba členů výkonného výboru.

 

Schůze se koná dne 29. 11. 2019 od 18hod. na Rejtech v restauraci „Na Tahu“ (salónek).

 

Program:

Prezence členů

1.      Zahájení a schválení programu členské schůze

2.      Volba pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise

3.      Program volby výkonného výboru, předsedy, hospodáře.

4.      Zpráva o činnosti oddílu za roky 2019

5.      Zpráva o hospodaření TJ Spartak za rok 2019

6.      Diskuse

7.      Zpráva mandátové a návrhové komise

8.      Volba předsedy, hospodáře a dalších členů výkonného výboru

9.      Schválení usnesení členské schůze

10.  Závěr členské schůze

 

 

Ing. Zdeněk Petrák v. r.

předseda oddílu Pigs Trhové Sviny