Pozvánka na členskou schůzi

posted in: Nezařazené | 0

Pozvánka na volební členskou schůzi oddílu softballu 2021

 

Softballový oddíl Pigs Trhové Sviny zve tímto všechny své členy (s hlasem rozhodujícím), zákonné zástupce nezletilých členů a další hosty ( s hlasem poradním) na členskou schůzi, jejíž součástí bude i volba členů výkonného výboru.

 

Schůze se koná dne 9.11.2021 od 18.00hod. na Rejtech v kabinách na hřišti

 

Program:

Prezence členů v 18h

  1. Zahájení a schválení programu členské schůze
  2. Volba – pracovního předsednictva, mandátové a návrhové komise
  3. Program volby VV, předsedy, hospodáře.
  4. Zpráva o činnosti oddílu za roky 2020
  5. Diskuse
  6. Zpráva mandátové a návrhové komise
  7. Volba předsedy, hospodáře, dalších členů VV
  8. Schválení usnesení členské schůze
  9. Závěr členské schůze

 

 

Tímto zároveň vyzýváme členy oddílu, popřípadě zákonné zástupce, kteří mají zájem se o volené funkce ucházet, aby zaslali svou nominaci k rukám Kláry Socherové člena výkonného výboru do 5.11.20021.

 

 

za výkonný výbor                                                                                              Klára Socherová